04-02-2020, e-mail van Fb lid R. Alberts ivm Droopad e.a.

Van: R. Alberts
Verzonden: dinsdag 4 februari 2020 22:42
Aan: Hans Smit; Paul van Oosten

 

Onderwerp: Duiven: Droopad, etc.

 

Hallo Hans,

 

Vandaag nog op het Droopad in Duiven geweest. Vanaf treinstation staat verwijzing naar Duiven-centrum. Aan eind van Droopad, ter hoogte van de Remigiusschool,
staat een bord waarop naar treinstation verwezen wordt en een bord met alle richtingen, welke richting Albert Hein/centrum verwijst.

 

Komende vanuit de Kastanjelaan en dan het Droopad in blijft een “crime”. Zeer onoverzichtelijk en dus ook een gevaarlijk punt, mede ook omdat dit Droopad zeer veel
fietsverkeer heeft. (Meer noch dan het Duivense gedeelte van de snelfietsroute.) Deze aansluiting is bedacht door gemeenteambtenaren, die zelf niet fietsen.

 

De positie beleving van het Droopad die mijn vrouw en ik hebben is, dat over dit fietspad klassen met leerlingen op de fiets naar de sporthal aan de04-02-2020, e-mail Fb lid R. Alberts ivm Droopad e.a.04-02-2020, e-mail Fb lid R. Alberts ivm Droopad e.a. Eltensestraat gaan.
Klassen van de aanliggende Remiggiusschool, waarvan nog alle kinderen een eigen fiets hebben en ook kunnen fietsen. Kinderen van veel andere scholen in Duiven gaan
lopend naar die sporthal, omdat niet alle leerlingen kunnen fietsen en/of niet over een fiets beschikken, omdat ze door hun ouders of met schoolbusjes naar school gebracht
worden…

 

Tijdens de fietstocht door Duiven gisteren ook aan een bewoner aan de F-12 (F-112) snelfietsroute mijn FB-kaartje laten zien. Ter hoogte van perceel Parallelweg 35 lag
namelijk steeds een bij treinstation gestolen rode damesfiets midden op het fietspad en deze aanwoners hebben om veiligheidsredenen deze inmiddels beschadigde en
verroeste fiets maar op hun terrein tegen een boom gestald. Ook in de hoop, dat de eigenaresse alsnog zou opdagen. Nee dus, en ze weten er geen raad mee.
Om hun negatieve imago over fietsers een andere wending te geven heb ik in overleg met deze bewoners deze fiets vervolgens als zwerfvuil bij de gemeente aangemeld.
Heb deze bewoners verder ook wat verteld over “onze” FB: dat alles omtrent fietsen ook serieus genomen wordt.

 

Zover ik vernomen heb, zit in het voormalige scoutinggebouw van Westervoort een reparatieclub o.i.d., die in de gemeentes Westervoort en Duiven zwerfvuil ophaal, met name
(gestolen) fietsen. Die worden daar opgeknapt en gaan vervolgens naar minder bedeelden en ex-AZC’ers.

 

Observaties F-12 (F-112) Duiven/Zevenaar t.z.t..

 

Groeten, Robert Alberts,
Duiven

 

CC: Paul, Westervoort