05-06-2020, Nieuwsbrief afdeling Duiven

Aan: FB-leden afdeling Duiven (voor zover e-mail adres bekend)

 

Van: Paul van Oosten, FB Westervoort

 

Westervoort, 5 juni 2020

 

betreft: nieuwsbrief voor FB-leden Duiven

 

Beste fietsersbondleden gemeente Duiven,
Hans, Robert, Matthijs, Jaap, Bea, Jetty, e.a.

 

Afdeling Duiven opgestart
Hoera. Er is een afdeling Duiven tot stand gekomen.
Laatst is er een opstart-overleg1 geweest waarbij Jaap Rikken zich als actief lid heeft aangemeld. Robert Alberts was al eerder actief lid geworden.
Een hoeraatje voor de Fietsersbond Duiven dus. Wat mij betreft is er een doelstelling gehaald. Jaap Rikken en Robert Alberts kunnen benaderd worden voor fiets(bond)zaken in Duiven. Zij hebben inmiddels een ledenlijst gekregen van het kantoor in Utrecht. Ik trek me nu enigszins terug.
Overigens zou het fijn zijn als er nog 1 of 2 leden mee willen doen en denken (2 is wat krap). Meldt je svp aan of leg eens contact. Je hoeft niet meer te doen dan je kan of wilt.
Ik neem aan dat Jaap en Robert zich wel even aan u gaan voorstellen.

E-mail adressen:
Jaap Rikken: [email protected]
Robert Alberts: [email protected]

 

Projectleider Paul Groenen heb ik ingelicht aangaande de totstandkoming van een duivende FB-afdeling. Overleg kan nu onderling plaatsvinden.
Over inhoudelijke zaken wil ik me liever niet te veel bezighouden. Eenvoudigweg omdat ik geen duivenaar ben en te weinig van Duiven af weet. Mijn inzet was vooral om een duivense afdeling tot stand te laten komen. Wel ben ik – op afroep – bereid te assisteren.
En zo kunnen het kantoor Utrecht en de hoofdafdeling Arnhem ook – op afroep of bij gelegenhied – hulp verlenen.

 

Hoe nu verder, mogelijkheden
Dat zal nog even wennen zijn, een eigen afdeling. Mogelijk komt daar nog een dame (Muriel) bij, zie/lees verderop.
Duiven kan nu zelf aan de slag en in de gemeente fietszaken aan de orde stellen.

 

Tijdens de opstart-meeting werden een paar ideeën geopperd, o.a.:
– een bijeenkomst voor FB-leden Duiven, waarbij we kennis met elkaar kunnen maken en waarbij knelpunten gemeld en besproken kunnen worden, met een grote kaart van Duiven als hulpmiddel. Hier kunnen ook de knelpunten die reeds zijn aangedragen behandeld worden (actiepunt vanuit Utrecht)
– knelpunten inventariseren
– contact leggen met bestuur/wethouder om in overleg te gaan aangaande
– contact leggen met politiek/fracties en zoeken naar draagvlak

 

Herinrichting Rijksweg
Op ‘onze’ aanbevelingenbrief is wat lauw gereageerd door de gemeentelijk projectleider Paul Groenen. Eigenlijk wordt alleen de aanbeveling van voldoende fietsstallingen gehonoreerd. Voor zijn volledig betoog, zie zijn e-mail verderop in deze nieuwsbrief.

 

Snelfietsroute F15
Verder heeft er zich een dame (Muriel) aangemeld via FB afdeling Arnhem. Mogelijk gaat ook zij deelnemen aan het fietsoverleg Duiven. Zij wil zich gaan inzetten voor een goede fietsverbinding tussen Duiven en Bemmel (F15).

 

Heel veel goeds gewenst afdeling Duiven.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Paul van Oosten