12-11-2020, Resultaten enquête Herinrichting Rijksweg Duiven

pdf ⋅ 2 MB

13-10-2020 Resultatenrapportage enquête herinrichting Rijksweg

Download

Resultaten enquête Herinrichting Rijksweg Duiven
Van: projecten 1Stroom <[email protected]>
Verzonden: donderdag 12 november 2020 07:48
Aan: betrokkenen

Beste belangstellenden voor de herinrichting van de Rijksweg in Duiven,

Na twee meedenkavonden kon u in juli digitaal reageren op de plannen voor de herinrichting van de Rijksweg. We ontvingen 69 goed ingevulde enquêtes, waarvoor dank! In deze mail leggen we uit wat er nu verder gaat gebeuren.

Enquête

De enquête heeft veel zinvolle input opgeleverd voor het ontwerp. Daarnaast zijn er vragen gesteld over aanvullende maatregelen om doorgaand verkeer te weren. We hebben een aanvullend onderzoek uitgezet naar de (on)mogelijkheden hiervan. De resultaten verwachten we half november. Waar geen eenduidige reactie op is gekomen, is het materiaalgebruik voor het deel Rijksweg tussen Kastanjelaan en Vergertlaan.

Het resultaat van het aanvullende onderzoek, met het daarop aangepaste ontwerp en de input uit de enquête, wordt eind november voorgelegd aan het college van B&W. Het college zal de laatste keuzes maken en daarmee het Voorlopig Ontwerp vaststellen. Dit Voorlopig Ontwerp delen wij  vervolgens met jullie.

Vanuit hier gaan we op zoek naar een aannemer die het ontwerp technisch gaat uitwerken en uiteindelijk uitvoeren.

De resultaten van de enquête treft u bijgaand aan.

Wilt u nu al meer informatie of heeft u een vraag? Neem dan contact op met Paul Groenen, projectleider van de gemeente Duiven: (0316) 279 111. Of mail uw vraag naar [email protected] (ter attentie van Paul Groenen).

Met vriendelijke groet,

Pascale Vriens
Projectondersteuner Realisatie en Beheer

Postbus 6, 6920 AA Duiven • (0316) 279 111 • [email protected]
Koning Willem-Alexanderplein 1, 6921 ES Duiven • www.duiven.nl