19-06-2020, e-mails ivm fietstunnel Zuidsingel (gaat niet door)

Van: Fietsersbond Arnhem <[email protected]>
Verzonden: vrijdag 19 juni 2020 10:35
Aan: Ben Schulte, Paul van Oosten, Harrie Peters, Team Vrijwilligers <[email protected]>
CC: Ivo Smit, Ed Oldengarm
Onderwerp: FW: Geen fietstunnel in Duiven meer

Beste mensen,
Vanochtend heb ik Sabine Deijkers van de Gelderlander telefonisch te woord gestaan.
De bedoeling is dat er morgen in de Gelderlander hierover een artikel wordt geplaatst.
Hoewel ik op dit moment even niet zo veel tijd heb om hier nu heel uitgebreid op in te gaan, zal ik toch even kort aangeven wat ik gezegd heb.
De strekking van mijn verhaal is geweest dat niet het fietsverkeer de probleemveroorzaker en ruimtevrager is, maar het autoverkeer.
Dat daarom niet het verkeerde beeld moet ontstaan dat de fietser hier geld kost, maar dat het in feite de doorstroming van het autoverkeer is.
Ik heb het breder getrokken omdat ook op andere plekken in de regio dezelfde problematiek speelt.
De politiek, bestuursorganen en ambtenaren zijn nog te veel op de oude voet bezig.
Loze verkiezingsbeloften en een vooringenomenheid t.a.v. de dominantie van het autoverkeer spelen hier ook heel duidelijk mee.
De automobilist moet duidelijk nog wennen aan het feit dat men niet overal maar ‘door kan jakkeren’ en dat er steeds meer situaties komen waarbij de fietser voorrang krijgt.
Daarbij: wat is nou € 270.000,-? Dat is voor een fietstunnel bijna gratis!
Mooie veelbelovende nota’s alléén, daar heeft de fietser niets aan. Beleid op papier zetten is één, beleid uitvoeren is twee!
‘k Ben benieuwd hoe het in de krant komt …
Hartelijke fietsgroet,
Jan Kelderman
Fietsersbond, regio Arnhem

026-3700087

@ Paul !: Dit bericht graag doorsturen naar de mensen in Duiven waarmee jij in contact bent.

Van: Sabine Deijkers <[email protected]>
Verzonden: vrijdag 19 juni 2020 11:02
Aan: Fietsersbond Arnhem <[email protected]>
Onderwerp: Geen fietstunnel in Duiven meer

Beste Jan Kelderman,

De aanleg van een fietstunnel aan de Zuidsingel in Duiven gaat niet door. Dat laat de gemeente via een kennisgeving aan de gemeenteraad weten. De plannen, waar al sinds 2013 sprake van is, worden van tafel geveegd.
De tunnel was onderdeel van de snelfietsroute van Zevenaar naar Arnhem. Dit fietsproject van de provincie en de gemeenten beoogt fietsers op zoveel mogelijk kruisingen voorrang te geven.
Maar volgens de kennisgeving ‘is het niet mogelijk om binnen de gestelde kaders met een goed ontwerp te komen voor de tunnel.’ Daarnaast blijkt het budget van 2,4 miljoen (waarvan de gemeente 270.000 euro zou bijdrage) ontoereikend. Het college van B&W kiest voor een alternatief: een herinrichting van het kruispunt.
Wat vindt de Fietsersbond hiervan?
Is er volgens u nog wel behoefte aan een fietstunnel? Waarom?
De fietstunnel zou er destijds komen om de verkeersveiligheid van fietsers te verbeteren. Is dat nog steeds mogelijk met alleen een herinrichting van het kruispunt? En wat maakt dat kruispunt zo gevaarlijk voor fietsers?
Ik kijk uit naar uw reactie. Het artikel over de nieuwe plannen wordt waarschijnlijk morgen gepubliceerd, ik zou het dus fijn vinden als u vandaag kunt antwoorden op bovenstaande vragen.
Bij voorbaat dank!
   

Met vriendelijke groeten,

Sabine Deijkers
Verslaggever Liemers
De Gelderlander
Raadhuisstraat 10
7001 EW Doetinchem
M +31 (0)6 29 19 01 93
[email protected]