24-09-2020, Verslag 1e FB-overleg Duiven

Strartbijeenkomst fietsersbond Duiven

 

Aanwezigen

Robert Alberts actief lid FB Duiven [email protected]

Muriel Langedijk , [email protected]

Paul van Oosten Fietsersbond afdeling Westervoort , [email protected]

Jaap Rikken actief FB lid Duiven, notulist , [email protected]

 

Duiven 24 september 2020

 

Het is een feit, Duiven heeft nu een afdeling van de Fietsersbond.

 

Na een prettig samenzijn waar we het veel over fietsen hebben gehad hebben we een een eerste speerpunt vastgesteld, het verwijderen van onnodige paaltjes. Hiervoor willen we een regionale actie opzetten en ook in gesprek komen met de Gemeente.

 

Hiervoor worden de volgende acties uitgevoerd

  • Robert Informeren bij FB of het mogelijk is een elektronisch meldpunt van de FB voor een lokale afdeling te gebruiken
  • Jaap Beleidsnota bij de gemeente opvragen om te kijken of hier aanknopingspunten in zijn opgenomen ten aanzien van paaltjes en tevens de kijken wie bij de gemeente verantwoordelijk is voor het plaatsen van paaltjes
  • Muriel heeft contacten met de lokale pers , Duivenpost en als een gesprek heeft plaatsgevonden met de gemeente kan een publieksactie worden opgezet waarmee we als FB Duiven ook meer bekendheid proberen te krijgen.

 

De aanleg van de verlengde A15 staat voor de komende jaren op het programma, onder de brug is ook een fietspad geprojecteerd, FB afdeling Duiven heeft zorgen over de kwaliteit van deze nieuwe verbinding en hiervoor wordt de volgende actie ondernomen.

 

  • Muriel gaat na wie bij Rijkswaterstaat verantwoordelijk is voor de fietsverbinding

 

Verder zijn er nog een groot aantal wensen die op een later moment mogelijk worden opgepakt

 

  • Wachteiland fietssnelweg nabij veldstraat midden van de rijbaan
  • Geen doorgaand verkeer over oude rijksweg door het stads centrum
  • Fietspaden als het enigszins kan los van de rijbaan