26-01-2020, oproep aan FB leden Duiven

Hallo FB-lid te Duiven,

betreft: meedenkavond herinrichting Rijksweg

L.s.,

Je reaktie stel ik zeer op prijs, ook al kun/wil je niet op de avond(en) komen.

 

Op vragen en verzoek van FB voorzitter Jan Kelderman afd. Arnhem heb ik gemeend te moeten handelen. Vandaar mijn oproep aan jou, FB-lid Duiven. Mijn doelstelling is uiteindelijk dat er voldoende (ca. 3) duivense leden zich melden om een lokale FB-groep te vormen, elkaar leren kennen en de FB belangen in Duiven gaan behartigen zover als dat mogelijk is. Met de uitdrukkelijke kanttekening dat dit vrijwilligeres werk is. Tijd en moeite worden door leden zelf bepaald. Een beetje ruggespraak en een gesprek met de gemeente kan al bemoedigend zijn.

Uit de uitnodigingsmail van de gemeente (de eerste avond van drie)

  • Meedenkavond 1: woensdag 29 januari 2020
    We geven u inzicht in het proces en verzamelen de suggesties en meningen van de aanwezigen. We praten u deze avond ook bij over de ontwikkelingen van het pand aan De Rijksweg 62 en Regina Pacis.

De oproep om bij een meedenkavonden te zijn aangaande de komende herinrichting van de Rijksweg hebben 3 FB-leden gereageerd, t.w.:

1. Rob, die me belde en veel te melden/vertellen had

2. Hans, met wie ik zaterdag een leuke kennismaking heb gehad, e.e.a. heb besproken en het traject bekeken.

3. en Bea, die helaas geen tijd heeft hiervoor vanwege druk bestaan.

Dank voor de reakties! Echter, ik hoop op nog een paar meer reakties, zie verderop. Ik neem tenminste toch aan dat je geinteresseerd bent in de fietsvoorzieningen in je eigen woonplaats.

 

Hans en ik zullen er woensdag bij zijn. Rob weet ik nog niet.

 

Ik heb niet veel idee hoe de woensdagavond eruit gaat zien. Dat zal blijken. Wel vind ik het van belang dat we er als Fietsersbond Duiven bij zijn en onze fietswensen kenbaar maken. Ikzelf ben daar niet zo goed in… spreken in het openbaar.

 

Motivatie en argmenten

1 Dat we als FB uitgenodigd worden is een goed gebaar van de gemeente. Inspraak en gehoord worden verhoogt de betrokkenheid van inwoners op hun eigen omgeving en daarmee tevredenheid, vooral als we dat samen doen (happyness!). Samenwerken levert ook doorgaans betere resultaten op.

2 ‘Onze’ mensen in Arnhem en op het kantoor in Utrecht zijn niet in de gelegenheid om op lokaal niveau dit soort zaken op zich te nemen. Wel kunnen ze – op afroep – ondersteuning bieden.

4 Ik vind het leuk om je als mede FB-lid te ontmoeten/leren kennen. Hier in Westervoort is een kleine groep leden aktief als spreekbuis naar vooral de gemeente. En de gemeente/politiek stelt dat ook op prijs.

5 De Rijksweg komt me deels over als een saaie fietsonvriendelijke omgeving met een heel lastig en mogelijk gevaarlijke kruising. Niets maakt het fietsen daar aantrekkelijk. Terecht dat dat gaat veranderen, hopelijk in het voordeel van fietsers.

6 Het belang van goede fietsvoorzieningen wordt doorgaans wel onderkend door politiek, gemeentes e.d. Echter, het zijn doorgaans technische bureau’s die de straatontwerpen maken in opdracht van gemeenten e.d. En daar werken vooral automobilisten. En, natuurlijk, die denken en werken doorgaans autogericht. En met de fietsvoorzieningen als sluitstuk (zoals nu, een lelijk fietspad naast de hoofdrijbaan en een hele ‘lastige’ kruising ). En dan is het zinvol om als FB – liefst tijdig- te signaleren, bij te sturen, e.d. En dit is zo een moment en kans. Actieve FB-leden zijn hard nodig om fietsvoorzieningen veiliger, aangenamer te krijgen. De Fietsersbond heeft op deze manier al veel bereikt.