26-05-2020, 1e reaktie gemeente op brief van aanbevelingen ivm reconstructie Rijksweg

Van: Paul Groenen <[email protected]>
Verzonden: dinsdag 26 mei 2020 19:25
Aan: Paul van Oosten <[email protected]>
CC: Jaap Rikken <[email protected]>; Dorothe Jacobs <[email protected]>
Onderwerp: RE: Aanbevelingen Fietsersbond ivm herinrichting Rijksweg

Beste heer van Oosten,

Het is even stil geweest omdat we op dit moment geen bewonersavond kunnen organiseren.
We zijn nu bezig met de voorbereiding van een digitale vorm waarin we bewoners en stakeholders kunnen enquêteren. Volgende week wordt de planning hiervan bekend en zullen we deze delen met alle betrokkenen. U zult hiervan ook op de hoogte worden gesteld.
Uw inbreng is dus zeker gewenst.
Zoals telefonisch al vermeld op basis van uw eerder mail kunnen we niet alle aanbevelingen overnemen.

In grote lijnen komen uw uitgangspunten overeen met die van de gemeente.
Dat de verkeersintensiteit dient af te nemen is geen uitgangspunt van de opgave, maar het ontmoedigen van doorgaand verkeer draagt wel bij aan het bewerkstellingen van de overige doelstellingen.

Over de aanbevelingen hebben we het volgende besproken:
1: de huidige rijksweg is reeds een 30 km weg

2: het opbreken van de doorgaande route is niet mogelijk. Dit is een mobilteitsvraagstuk die veel grotere gevolgen heeft voor de gehele verkeersafwikkeling rond het centrum van Duiven. Dit is geen onderdeel van de opgaven en kan ook niet worden opgenomen. Zoals u wellicht weet is een vergelijkbare oplossing ooit eerder uitgevoerd en is dit later weer terug gedraaid.

3: de rijksweg is geen verblijfsgebied. Afhankelijk van het ontwerp kan een deel bij het centrum een shared space achtige uitstraling krijgen. Als dat het geval blijkt, zal deze aanbeveling voor dat gebied in een bepaalde mate van toepassing zijn.

4: vrijliggende fietspaden passen niet in een 30 km zone volgens het duurzaam veilig principe. We onderzoeken op dit moment de (on)mogelijkheden hierin, in de digitale enquete zullen we hierop terug komen

5: mee eens, deze worden zoveel mogelijk geweerd. Op een aantal plekken zullen we er niet aan ontkomen.

6: het heeft ook onze wens om zoveel mogelijk groen aan te planten, waar het kan ten koste van verharding.

7: we nemen de aanbeveling graag over. Geef aub bij de enquete ook aan wat volgens jullie een geschikt aantal stallingen is

8: een fietstunnel is niet in te passen, qua ruimtebeslag en kosten. Wel heeft deze locatie onze aandacht ivm veiligheid. We horen dan ook graag jullie reactie op het voorstel

9: dank voor de aanbeveling. We zien daar inderdaad een knooppunt van verkeersstromen. We zullen deze aanbeveling meenemen in de afwegingen van het ontwerp

10: deze aanbeveling begrijp ik niet, kunt u die toelichten?

11+12+13: deze kleurstellingen en materialen passen niet bij een 30 km gebied. We zijn de (on)mogelijkheden over materialisering en kleurstelling inzichtelijk aan het maken. Ook hierin volgt een voorstel of een aantal opties.

Mocht u vragen hebben dan verneem ik dat graag! Als de komende voorstellen oproepen tot nader overleg zijn we daartoe uiteraard bereid.

Met vriendelijke groet,

Paul Groenen
projectleider openbare ruimte

cid:image004.png@01D378BC.62044C70

Postbus 6, 6920 AA Duiven • 088 695 31 20 • 06 2042 9373

[email protected]www.1stroom.nl