31-01-2020, e-mail R. Alberts ivm N-Z verbinding

Van: R. Alberts <[email protected]>
Verzonden: vrijdag 31 januari 2020 09:18
Aan: Hans Smit
CC: Paul van oosten <[email protected]>
Onderwerp: Duiven: noord-zuidverbinding voor fietsers

Hallo Hans,

Van: R. Alberts <[email protected]>
Verzonden: vrijdag 31 januari 2020 09:18
Aan: Hans Smit <[email protected]>
CC: Paul van oosten <[email protected]>
Onderwerp: Duiven: noord-zuidverbinding voor fietsers

Hallo Hans,

naast de perikelen rond de Rijskweg in Duiven, die jongstleden woensdag zijn besproken, vind ik de situatie van de noord-zuid verbinding binnen Duiven voor fietsers, met
name die m.b.t. de Van Dorth tot Medlerstraat acuter.
Mijn inventarisatie:
Voor de beeldvorming: om het centrum van Duiven te bereiken voor automobilisten en fietsers, gezien vanuit dorp Loo, moet de route Loostraat, Eltensestraat, Van Dorth tot
Medlerstraat en een deel van de Rijksweg afgelegd worden. Een noord-zuid verbinding.
Volledigheidshalve: dorp Loo is de laatste jaren behoorlijk gegroeid qua inwonertal, en veroorzaakt derhalve ook behoorlijk meer verkeer naar en van Duiven, gezien o.a. het
feit, dat er in Loo geen winkels zijn.
De Van Dorth tot Medlerstraat wordt, naast verkeer uit Loo, ook gebruikt uit de tegenovergestelde richting: door o.a. scholieren uit Lathum e.o. die via de rotonde aan de
Rijksweg naar het Candea College aan de Eltensestraat gaan.
De Van Dorth tot Medlerstraat is echter een 50 km. weg en het fietsverkeer moet grotendeels in beide richtingen deze weg delen met het behoorlijk (toegenomen) autoverkeer.
(ook voor korte trips prefereert men in Duiven anno nu de auto boven de fiets, mede getriggert door het pro-auto beleid van de gemeente).
Ondertussen is het (teren) wegdek voor vooral fietsers in slechte staat tussen de percelen 13 en 33. Dus vanaf kruising met Kennedystraat tot ter hoogte van Thuvine, waar een
30 km zone met meteen een klinkerweg begint.
Aan deze Van Dorth tot Medlerstraat worden ter hoogte van de vrijstaande woningen nr. 35 t/m 41, met een behoorlijk stuk openbaar groen voor deze woningen (= voldoende
ruimte voor een separaat fietspad!), de fietsers desondanks naar een smal gedeelte van de daar nog 50 km. Van Dorth tot Medlerstraat geleidt…
Dezelfde situatie vinden we ook verder richting Loo aan de Eltensestraat, ter hoogte van de percelen 35 t/m 67. Deze bewoners van ook vrijstaande woningen,  wonen aan een
verlaten 1-richtingsweg, welke parallel aan de Eltensestraat loopt: deze weg zit aan het dan nog separate fietspad vast! Maar de fietsers worden hier naar de smalle Eltensestraat
gestuurd, tussen het (drukke) autoverkeer, terwijl aan de andere zijde fietsers wel een separaat fietspad hebben.
Groeten,
Robert Alberts,
Duiven
FB-lid
Naast de perikelen rond de Rijskweg in Duiven, die jongstleden woensdag zijn besproken, vind ik de situatie van de noord-zuid verbinding binnen Duiven voor fietsers, met name die m.b.t. de Van Dorth tot Medlerstraat acuter.
Mijn inventarisatie:
Voor de beeldvorming: om het centrum van Duiven te bereiken voor automobilisten en fietsers, gezien vanuit dorp Loo, moet de route Loostraat, Eltensestraat, Van Dorth tot
Medlerstraat en een deel van de Rijksweg afgelegd worden. Een noord-zuid verbinding.
Volledigheidshalve: dorp Loo is de laatste jaren behoorlijk gegroeid qua inwonertal, en veroorzaakt derhalve ook behoorlijk meer verkeer naar en van Duiven, gezien o.a. het
feit, dat er in Loo geen winkels zijn.
De Van Dorth tot Medlerstraat wordt, naast verkeer uit Loo, ook gebruikt uit de tegenovergestelde richting: door o.a. scholieren uit Lathum e.o. die via de rotonde aan de
Rijksweg naar het Candea College aan de Eltensestraat gaan.
De Van Dorth tot Medlerstraat is echter een 50 km. weg en het fietsverkeer moet grotendeels in beide richtingen deze weg delen met het behoorlijk (toegenomen) autoverkeer.
(ook voor korte trips prefereert men in Duiven anno nu de auto boven de fiets, mede getriggert door het pro-auto beleid van de gemeente).
Ondertussen is het (teren) wegdek voor vooral fietsers in slechte staat tussen de percelen 13 en 33. Dus vanaf kruising met Kennedystraat tot ter hoogte van Thuvine, waar een
30 km zone met meteen een klinkerweg begint.
Aan deze Van Dorth tot Medlerstraat worden ter hoogte van de vrijstaande woningen nr. 35 t/m 41, met een behoorlijk stuk openbaar groen voor deze woningen (= voldoende
ruimte voor een separaat fietspad!), de fietsers desondanks naar een smal gedeelte van de daar nog 50 km. Van Dorth tot Medlerstraat geleidt…
Dezelfde situatie vinden we ook verder richting Loo aan de Eltensestraat, ter hoogte van de percelen 35 t/m 67. Deze bewoners van ook vrijstaande woningen,  wonen aan een
verlaten 1-richtingsweg, welke parallel aan de Eltensestraat loopt: deze weg zit aan het dan nog separate fietspad vast! Maar de fietsers worden hier naar de smalle Eltensestraat
gestuurd, tussen het (drukke) autoverkeer, terwijl aan de andere zijde fietsers wel een separaat fietspad hebben.
Groeten,
Robert Alberts,
Duiven
FB-lid