31-01-2020, verslag 1e info-avond gemeente ivm herinrichting Rijksweg

Aan: Fb-leden Duiven (voor zover e-mail adres bekend)

Van: Paul van Oosten

Westervoort, 31 januari 2020

 

betreft: verslag 1e info-avond gemeente ivm aangaande herinrichting Rijksweg

Bij geen interesse, zie onderaan dit bericht.

 

Beste Fietsersbondleden gemeente Duiven,

 

In de afgelopen week hebben 6 FB-leden uit Duiven gereareerd:

Robert, die al jaren contact heeft met de gemeente

Hans, die al jaren in Duiven woont en sinds kort FB-lid is

Bea, die helaas te druk is om bij de bijeenkomst te zijn

Jaap, die de 3e avond misschien kan/komt; anders wellicht later

Matthijs, die hoopte te komen, maar met een gekneusde voet zit

– en Jetty, die helaas niet kon

 

Veel dank voor de reakties. Hoewel ik o p nog reakties hoop van anderen, best een mooi resultaat. Jaap en Matthijs hoop ik voor of tijdens een van de volgende meedenkavond te leren kennen.

 

Hans heb ik afgelopen zaterdag ontmoet en samen zijn we de Rijksweg ter plekke gaan bekijken. Dat is wel voor (fiets)verbetering vatbaar zo constateerden we.

 

1e meedenkavond

 

Een 60-tal mensen was aanwezig. Hans, Robert en ik waren present namens de FB. De gemeente wilde vooral ‘input’ van betrokkenen. Input over hoe de Rijksweg nu ervaren wordt, welke problemen gesignaleerd worden en welke ideeen voor oplossingen er leven.

 

Kleinere groepen werden gevormd zodat eeneider aan bod kon komen om dat boven tafel te krijgen en m.b.v. een ‘tafelheer/-dame’ en een kaart van de lokatie. Onze bijdage betrof het volgende:

 

Problematiek Rijksweg

 

Hans, Robert en ik hoefden eigenlijk niet veel te doen/zeggen. De meeste aanwezigen ervaren eenzelfde problematiek, t.w.:

 

– de Rijksweg is veelal te druk (sluipverkeer) en onoverzichtelijk

– de T-kruising heel lastig voor fietsers en voetgangers

– de fietsoversteek ronduit gevaarlijk

– de autodruk is te hoog

– de Rijksweg is vooral ingericht t.b.v. de auto

– te veel een stenen omgeving

– etc

 

Oplossingsrichting

 

De volgende ideeen t.a.v. oplossing werden aangedragen:

– stop het sluipverkeer, mogelijk met bussluis ergens in de weg 

– richt de nieuwe Rijksweg veel fietsvriendelijker in

– met meer groen

– etc

 

Er was een dame die de situatie in de Dorpsstraat hier in Westervoort als model opvoerde voor de nieuwe inrichting. En dat is tot stand gekomen mede onder invloed van de Fietsersbond.

 

Voor ons als FB-leden een hoopgevende ontwikkeling. Wij zijn voorlopig dus best tevreden.

 

Conclusie

 

Het was m.i. een nuttige avond, goed geleid en een redelijke uitkomst ten gunste van Duiven, de fietsers en plannen voor de Rijksweg cq centrum-omgeving. De huidige situatie wordt als problematisch en fietsonvriendelijk ervaren.

 

Het heeft er alle schijn van dat ‘de fietser’meer aandacht zal gaan krijgen. De vraag is wel “hoe ver wil men gaan” en “hoe gaan de plannen eruit zien”. Daar kunnen we denk ik nog wel het e.e.a betekenen als FB. Wordt vervolg.

 

Volgende 2 meedenkavonden

  • Meedenkavond 2: donderdag 27 februari 2020
    De input van de eerste avond is dan verwerkt in een aantal voorstellen. We geven aan wat we wel of niet hebben verwerkt en waarom. We gaan ook met elkaar aan de slag met verschillende modellen
    , oplossingsrichtingen en ontwerpen.
  • Meedenkavond 3: maandag 30 maart 2020
    We presenteren u een voorkeursmodel. En horen natuurlijk graag wat u daarvan vindt.

 

Zelf zal ik bij beide avonden aanwezig zijn. Voor aanvang zal ik me bij de zaaldeur/koffietafel bevinden om FB-leden te verwelkomen. Ik hoop dan nl. nog wat meer/andere FB-leden te ontmoeten.

 

Geen interesse

 

Mocht je geen interesse in de mails hebben aangaande de meedenkavonden en/of herinrichting van de Rijksweg, laat svp even weten. Dan schrappen ik je van de mailinglist.

Inmiddels hebben Hans Smit en Robert Alberts beiden andere fietszaken en knelpunten aangedragen. Daarover later meer in een apart bericht.

 

Met vriendelijke groet,

Paul van Oosten

mede namens

Hans Smit, Robert Alberts, zijnde FB-leden te Duiven