30-11-2020, gemeente wijst FB-aanbevelingen af (m.b.t. reconstructie Rijksweg)

Van: Paul Groenen <[email protected]>
Verzonden: maandag 30 november 2020 16:44
Aan: Paul van Oosten <[email protected]>
Onderwerp: RE: Aanbevelingen Fietsersbond ivm herinrichting Rijksweg

Beste heer van Oosten,

Excuses voor mijn late reactie.

We hebben de mogelijkheid tot vrij liggende fietspaden uitvoering onderzocht en besproken in het projectteam met verkeerskundige adviseurs.
Uiteindelijk is hier niet voor gekozen, om de redenen zoals toegelicht in het filmpje bij de enquête.

U heeft als het goed is ook de resultaten van de enquête ontvangen. We bereiden op dit moment een collegevoorstel voor waarin het college het ontwerp gaat vaststellen. We zullen hierbij ook de bezwaren van de fietsersbond noemen, maar mijn verwachting is niet dat zij tot andere inzichten gaan komen.

Ik maak graag kennis met de fietsersbond Duiven. Het lijkt me zinvol om dat in een breder verband te doen. Dan zou ik graag ook mijn collega’s van verkeer aan laten sluiten.

Gezien de huidige situatie zal dat middels Teams zijn. Is dat mogelijk voor u?

Met vriendelijke groet,

Paul Groenen
projectleider openbare ruimte