Welkom

De Fietsersbond houdt zich vooral bezig met fietsgerelateerde onderwerpen. In dit geval binnen de gemeente Duiven (Duiven, Groessen en Loo). Fietsvriendelijkheid, het signaleren en oplossen van knelpunten en gevaarlijke situaties zijn belangrijk. Participeren in plannen is een probaat middel het fietsen beter op de (gemeente)kaart te krijgen. Overleg met de gemeente en andere betrokkenen is daarbij van vitaal belang.

Een belangrijk uitgangspunt is dat de fiets minstens gelijkwaardig wordt gezien en behandeld ten opzichte van de andere verkeersdeelnemers zoals het autoverkeer en het Openbaar Vervoer.

OPROEP

Als je graag invloed wilt uitoefenen en bij wil dragen aan betere fietsvoorzieningen in Duiven neem dan contact met ons op:

E-mail: [email protected]